Tabela przestawna – definicja i zastosowanie

Tabele przestawne są jednym z najcenniejszych narzędzi oferowanych przez Excel, niestety rzadko wykorzystywanym, ponieważ wiele osób uważa, że ich używanie jest niezwykle trudne. W swoich wpisach na blogu postaram się dowieść, że wcale tak nie jest, a tworząc tabele przestawne możemy zaoszczędzić wiele godzin pracy. Na początek odrobinę teorii.

Tabela przestawna (ang. Pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe jest przekształcenie znacznej ilości wierszy i kolumn w sensownie zaprezentowane raporty.

Wyjątkowość tabel przestawnych polega przede wszystkim na możliwości interaktywnego przeciągania i upuszczania pól w celu dynamicznej zmiany ich perspektywy. Jest to możliwe dzięki przestawieniu wierszy i kolumn. Właśnie poprzez przeciąganie i upuszczanie, ten sam zestaw danych źródłowych może być rozpatrywany z zupełnie innego punktu widzenia. Przy czym należy zauważyć, że same dane nie ulegają zmianie. W zasadzie w każdej chwili można zmienić sposób wyświetlania danych i zakres ich szczegółowości.

Tabele przestawne sprawdzają się w zasadzie w każdej branży. Poza uniwersalnością, tabele przestawne posiadają również inne zalety, takie jak:

 • Automatyzacja – dzięki tabelom przestawnym można tworzyć automatyczne raporty, co pozwala zmniejszyć nakład pracy i przyspieszyć obliczenia oraz uniknąć błędów.
 • Wizualizacja – przedstawienie uzyskanych z raportu informacji w czytelnej, wygodnej dla użytkownika formie.
 • Szybkość – utworzenie tabeli przestawnej to tylko kilka sekund.
 • Elastyczność – w każdej chwili można zmienić układ tabeli przestawnej.
 • Aktualność – gdy dochodzą nowe dane źródłowe, po prostu odświeżasz tabelę przestawną.
 • Interaktywność – poprzez obszar Filtry lub fragmentator możesz dowolnie filtrować zawartość tabeli.
 • Łatwość obsługi – zasady funkcjonowania są zrozumiałe dla użytkowników.

Funkcjonalność tabel przestawnych jest bardzo szeroka, jednak wśród najważniejszych zastosowań tabeli przestawnych wymienia się możliwość:

 • wyszukiwania oraz sortowania danych, którymi zainteresowany jest użytkownik,
 • porównywania dużej ilości danych,
 • przeprowadzenia analizy danych od ogółu do szczegółu,
 • zliczania danych oraz ich zmiany np. z wartości liczbowych na procentowe,
 • grupowania danych w kategorie i podkategorie,
 • wizualizacji danych poprzez tworzenie wykresów, map i fragmentatorów.

Podstawy używania tabel przestawnych zostaną przedstawione na prostych przykładach w moich kolejnych wpisach.

Zdalne wsparcie w obsłudze administracyjno-biurowej firm, raporty, analizy, kalkulacje, copywriting. Jako wirtualna asystentka pomogę usprawnić prowadzenie biura i zapewnię pomoc w przygotowaniu prezentacji, tworzeniu baz danych, prowadzeniu mediów społecznościowych. Oferuję również szkolenia z Excela i Worda uwzględniające potrzeby informacyjne danej branży.

 kontakt@zdolnebiuro.pl
 796 590 559

Copyright © 2020 ZdolneBiuro.pl
Designed and Developed by Socially.pl