Poniższe porady ułatwiają przygotowywanie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel do tworzenia korespondencji seryjnej. Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

  • Nazwy kolumn w arkuszu kalkulacyjnym muszą odpowiadać nazwom pól, które chcesz wstawić w korespondencji seryjnej. Aby na przykład zwracać się do czytelników dokumentu przy użyciu ich imion, musisz utworzyć oddzielne kolumny z imionami i nazwiskami.
  • Wszystkie dane do scalenia muszą się znajdować w pierwszym arkuszu.
  • Dane obejmujące wartości procentowe, waluty i kody pocztowe muszą być odpowiednio sformatowane w arkuszu kalkulacyjnym, aby program Word mógł je poprawnie odczytać.
  • Arkusz kalkulacyjny programu Excel używany w korespondencji seryjnej musi być zapisany na komputerze lokalnym.
  • Wprowadź wszystkie zmiany i uzupełnienia przed połączeniem arkusza kalkulacyjnego z dokumentem korespondencji seryjnej w programie Word.

Zdalne wsparcie w obsłudze administracyjno-biurowej firm, raporty, analizy, kalkulacje, copywriting. Jako wirtualna asystentka pomogę usprawnić prowadzenie biura i zapewnię pomoc w przygotowaniu prezentacji, tworzeniu baz danych, prowadzeniu mediów społecznościowych. Oferuję również szkolenia z Excela i Worda uwzględniające potrzeby informacyjne danej branży.

 kontakt@zdolnebiuro.pl
 796 590 559

Copyright © 2020 ZdolneBiuro.pl
Designed and Developed by Socially.pl