Aby zrozumieć zasady działania tabeli przestawnej należy nauczyć się rozróżniać jej elementy (obszary), do których należą:

  • Wartości
  • Wiersze
  • Kolumny
  • Filtry
obszary tabeli przestawnej

W obszarze Wartości można zliczać dane źródłowe lub wykonywać na nich obliczenia.

Obszar Wiersze służy do wyświetlania unikatowych nagłówków, które zlokalizowane są w pionie po lewej stronie tabeli przestawnej. Umieszczone w tym obszarze dane można pogrupować i skategoryzować.

Obszar Kolumny składa się z nagłówków, które rozciągają się poziomo wzdłuż górnej części kolumn w tabeli przestawnej. Obszar ten sprawdza się w tworzeniu macierzy danych lub w pokazywaniu trendów w czasie.

Obszar Filtry znajduje się w górnej części tabeli przestawnej. Umieszczenie pól danych w tym obszarze daje możliwość zmiany widoku danych prezentowanych w tabeli przestawnej na podstawie wyboru dokonanego w filtrze.

Zdalne wsparcie w obsłudze administracyjno-biurowej firm, raporty, analizy, kalkulacje, copywriting. Jako wirtualna asystentka pomogę usprawnić prowadzenie biura i zapewnię pomoc w przygotowaniu prezentacji, tworzeniu baz danych, prowadzeniu mediów społecznościowych. Oferuję również szkolenia z Excela i Worda uwzględniające potrzeby informacyjne danej branży.

 kontakt@zdolnebiuro.pl
 796 590 559

Copyright © 2020 ZdolneBiuro.pl
Designed and Developed by Socially.pl