Czym jest fragmentator?

Fragmentator (ang. slicer) jest jednym z narzędzi Excela, które służą do wizualizacji danych. Fragmentator działa razem z tabelą przestawną. Za jego pomocą możliwe jest interaktywne filtrowanie danych, na podstawie których zbudowano tabelę przestawną.

Fragmentator funkcjonuje podobne jak obszar tabeli przestawnej Filtry. Jednak wyróżnia się w odniesieniu do Filtrów co najmniej czterema zasadniczymi zaletami:

  • We fragmentatorze widać wszystkie zdefiniowane filtry, co ułatwia zrozumienie, co jest obecnie wyświetlane.
  • Możliwość powiązania jednego fragmentatora z więcej niż jedną tabelą przestawną.
  • Większa funkcjonalność fragmentatora w przypadku filtrowania pól zawierających daty poprzez tworzenie fragmentatora z osią czasu.
  • Fragmentator umożliwia filtrowanie kaskadowe.

Na rysunku poniżej zaprezentowałam przykład użycia fragmentatora. Filtruje on przychód w zł uzyskany w regionach w poszczególnych latach. Ponadto wyodrębniłam poszczególne elementy fragmentatora.

tabela przestawna, fragmentator, budowa fragmentatora, filtrowanie tabeli przestawnej, jak filtrować przychód w poszczególnych regionach

W zależności, który region (lub regiony) wybierzemy, tabela przestawna będzie przedstawiała wartość przychodu uzyskanego w tym regionie (regionach) w poszczególnych latach.

Zdalne wsparcie w obsłudze administracyjno-biurowej firm, raporty, analizy, kalkulacje, copywriting. Jako wirtualna asystentka pomogę usprawnić prowadzenie biura i zapewnię pomoc w przygotowaniu prezentacji, tworzeniu baz danych, prowadzeniu mediów społecznościowych. Oferuję również szkolenia z Excela i Worda uwzględniające potrzeby informacyjne danej branży.

 kontakt@zdolnebiuro.pl
 796 590 559

Copyright © 2020 ZdolneBiuro.pl
Designed and Developed by Socially.pl